ARCHIEPARCHIÁLNA ŠKOLA ANIMÁTORA DOBROVOĽNÍKA - AŠAD


Archieparchiálna Škola Animátora - Dobrovoľníka (AŠAD)

                Archieparchiálna Škola Animátora - Dobrovoľníka (ďalej AŠAD), inovovaná Archieparchiálna Animátorská škola AepAŠ, je komplexný výchovný, vzdelávací a tréningový program pre prípravu animátorov kresťanských – najmä mládežníckych – skupín a spoločenstiev špeciálne vyvinutý pre dielo služby – diakonie.

Cieľom AŠAD je vychovať mladého človeka – animátora, dobrovoľníka s cieľom služby, diakonie v rôznych oblastiach podľa Božieho slova „podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti“ (1Pt 4,10).

AŠAD sa realizuje počas školského roka (10 víkendov), spravidla 1x mesačne počas víkendu v celkovej dĺžke dvoch rokov v GMC Bárka v Juskovej Voli. Predpokladaná cena jedného víkendu v Školu učeníka je 15€ a v Škole služby 15€ (závisí od schválenia, či neschválenia projektu). Je dôležité zúčastniť sa všetkých víkendov (výnimky sú možné v prípade vážnych dôvodov a je nutné ich konzultovať s realizátormi AŠAD).

Prvý formačný rok, tzv. Škola učeníka, ponúka všeobecné ľudsko-kresťanské základy. Po absolvovaní prvého formačného roka je možnosť vybrať si z viacerých odborov, ktoré sú súčasťou  Školy služby:

Akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy,výskumu a športu: 

– odbor animátor skupinky (Podmienkou je úspešne absolvovať aj Školu učeníka v programe AŠAD. Odbor sa realizuje v prvom polroku druhého formačného roka. Začiatok realizácie je 22.10.2021.

Ostatné odbory bez tejto akreditácie

- hudobný odbor

- ikonopisecký odbor

- misijný odbor

- mediálny odbor.

- (na možnostiach výberu a obsahu jednotlivých odborov pracujeme :)).

 

Odbory sa absolvujú v druhom polroku druhého formačného roka, teda v tomto roku ich začneme realizovať v roku 2022

Zároveň týchto 5 „odborných“ víkendov (okrem odboru Animátor skupinky) je otvorených aj pre ľudí, ktorí už absolvovali animátorskú školu, alebo inú základnú formáciu v nejakom spoločenstve, no chceli by si dorobiť ďalší odbor, či špecializáciu.

V súčasnosti je možné prihlásiť sa na Školu učeníka, aj na Školu služby  a to vyplnením prihlášky, ktorá je k dispozícii na stiahnutie.

Ak spĺňaš podmienky prijatia (vid nižšie) a máš túžbu slúžiť, stačí ak pošleš prihlášku s odporúčaním svojho kňaza a rodiča (mladší ako 18 rokov). Dátum uzávierky je do 30.09.2021. 

Prvý víkend AŠAD pre školu učeníka a Školu služby v odbore animátor skupinky je naplánovaný 22.-24.10.2021 v GMC Bárka v Juskovej Voli.

Prihlášku spolu s vyjadrením rodičov a vyjadrením kňaza pošli na adresu:

„AŠAD“

Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka

Jusková Voľa 118

094 12 Vechec

najneskôr do 30.09.2021.  NAKOĽKO JE LEN ZOPÁR VOĽNÝCH MIEST, UCHÁDZAČI BUDÚ MUSIEŤ PREJST VÝBEROM, PRETO ČO NAJÚPRIMNEJŠIE VYPLŇTE MOTIVAČNÝ LIST. ĎAKUJEME. O postupe prijímania budú prihlásení včas informovaní!

Požadované vstupné vzdelanie a ostatné podmienky prijatia na AŠAD

▪     minimálne úplné základné vzdelanie, študent strednej školy;

▪     dovŕšenie veku 16 rokov k začiatku AŠAD

▪     osobný záujem stať sa animátorom dobrovoľníkom v niektorej z oblasti; 

▪     Motivačný list   

       ▪     Osobnostný test (realizovaný na prvom víkende) 

▪     podporné vyjadrenie kňaza;

▪     súhlas rodičov (ak uchádzač nemá dovŕšených 18 rokov).

Tak neváhaj, neboj sa a príď! Tešíme sa na teba! 

 Tím AŠAD

 

Na stiahnutie

Prihláška

Prihláška (245.09 kB)

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.