Výroky otcov púšte

Koho nazývame „Otcovia púšte“? Nazývame tak prvých Egyptských mníchov, ktorý žili v samote na púšti. Odišli ďaleko od ľudí, aby sa mohli čo najintenzívnejšie venovať modlitbe, aby prežívali svoj vzťah k Bohu najradikálnejšie ako mohli. Postupne získali mnoho darov Svätého Ducha. Uzdravovali chorých, vyháňali diabla, dokázali sa pozrieť do srdca človeka a poznať tak jeho myšlienky a mnoho iného. V neposlednom rade dostali dar rady. Dokázali človeku poradiť, práve preto sa stali vyhľadávaní. Ľudia prichádzali, často aj z ďaleka, aby si dali poradiť. Tiež mnoho mladých sa rozhodlo žiť tak, ako oni. Prichádzali k nim a žili v ich blízkosti. Z toho čo títo Otcovia povedali buď svojím žiakom, alebo pútnikom sa nám zachovali tzv. APOFTEGMY – krátke poučné príbehy alebo „slová“ (poučenia).

To, že ich nazývame Otcami (Abba), neznamená, že museli byť kňazmi. Častejšie skôr neboli. Nazývame ich tak preto, lebo splodili vieru v iných a duchovne ich viedli. Začítajme sa do ich poučení a staňme sa aj my ich duchovnými synmi a dcérami.

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.