POSLEDNÉ SPOLOČNÉ ZÁŽITKY

 Účastníci AŠAD sa vzdelávali aj o praktickom vedení stretiek Foto

V dňoch 16.  – 18. februára 2018 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 34 účastníkov Školy služby a 25 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím dvoch kňazov a desiatich animátorov.

V Škole učeníka mladí rozoberali témy zmeny zmýšľania, morálky a cestu blahoslavenstiev, ktoré priblížil o. Patrik Maľarčík.

V Škole služby v odbore animátor skupinky mladí rozprávali o téme praktického vedenia stretiek. Lektorkou tohto víkendu bola Ivana Strelcová, ktorá im tiež priblížila prácu charity. V hudobno-kreatívnom odbore sa mladí učili tvoriť krátke divadelné predstavenia pod záštitou Moniky Frišničovej a hostí z DIK z GFC pre Rómov v Čičave.

Víkend v Bárke Vranov nad Topľou, Čemerné, Hrabské, Hanušovce nad Topľou + Mobilizácia Foto

V dňoch 09.-11. 02. 2018 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka stretlo 69 mladých ľudí z protopresbyterátov Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou-Čemerné, Hanušovce nad Topľpou a Hrabské.  Spolu s dvanástimi animátormi a štyrmi kňazmi uvažovali nad témou „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno.“ Pomocou aktivít a dynamík uskutočňovaných v skupinkách bola mladým priblížená vďačnosť a to, za čo všetko môžeme byť vďační a hlavne komu. V katechézach sa objasnilo to, že Boh má s každým z nás výnimočný plán a že len cez Ježiša Krista môžeme byť spasení. V nedeľu mohli mladí spoznať a zakúsiť, že Boh chce naše srdce nie našu prácu a mohli odovzdať svoj život Ježišovi Kristovi. Zodpovednými za víkend boli Michal Onderko a kňazi o. Marcel Iľko, o. Patrik Szekely, o. Pavol Vasiľ a o. Salvomír Nergeš. 

Na tomto víkende sa stretli aj 26 dobrovoľníci víkendovky s názvom Mobilizácia. V piatok večer pod vedením o. Petra Borzu spoznávali históriu našej cirkvi od vzniku Prešovskej eparchie po súčasnosť. Zvyšok víkendu tvorili hymnu mladých na tento rok a tiež program na stretnutie s o. arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom na Kvetnú nedeľu. Zodpovedným za víkend bol o. Patrik Maľarčík.

Život v Kristovi január 2018       foto

Počas víkendu 26. -28. 01. 2018 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal kurz Život v Kristovi, ktorého sa spolu s tímom zúčastnilo 38 mladých ľudí. Tím pod vedením Petra Liptáka z Košíc sa venoval týmto témam: dôležitosť modlitby, prečo a ako čítať Božie slovo, ako obstáť v duchovnom boji, ako sa nechať viesť Svätým duchom a ako hovoriť iným o Kristovi. Obohatením a spestrením programu boli rôzne dynamiky, nechýbalo slávenie Eucharistie, osobná i spoločná modlitba. 

 

O prezentácii na verejnosti, okultizme a duchovnom boji v „AŠADke“

V dňoch 19.  21. januára sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 42 účastníkov Školy služby a 29 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím troch kňazov a jedenástich animátorov.

V Škole učeníka mladí spoznávali identitu Boha ako otca. o. Slavomír Tarasovič, ktorý bol hosťom tohto víkendu poukázal tiež na nebezpečenstvá okultizmu, odhalil prístupové cesty zlému a a rozobral taktiku duchovného boja.

V Škole služby v odbore Animátor skupinky mladí spoznávali dôležitosť, zásady a odporúčania pre prezentáciu na verejnosti. Lektorom tohto víkendu bol doc. Gabriel Paľa PhD, prodekan GTF PU v Prešove.

 V kreatívnom odbore pod vedením Moniky Frišničovej sa mladí učili byť kreatívny pred Pánom v modlitbe. 

Ples dobrovoľníkov 2018 FOTO 

 

Zimný tábor 2018

Počas zimných prázdnin sa mali deti možnosť aj tohto roku zúčastniť zimného tábora, ktorý sa konal od 2.1 do 5.1 2018 v GMC Bárka Juskova Voľa. Takmer sto detí prežívalo požehnaný čas počas  tohto krátkeho týždňa a to v duchu témy „Má ma rád, nemá ma rád?!!“ Úlohy hlavných animátorov sa zhostili Antónia Jalčaková a Jakub Jasik, ktorí pripravili pre mladých zaujímavý a veľmi obohacujúci program, ktorého súčasťou bol aj hraný radostný ruženec. V tom im pomáhal aj tím animátorov ktorí, tak isto ako oni, mali túžbu slúžiť Bohu aj mladým a prijali pozvanie prežiť Božiu prítomnosť na tomto mieste. Program pre deti bol plný hier, aktivít a nových zážitkov pri ktorých mohli, a určite aj spoznali nových kamarátov, a zažili veľa zábavy. Niektorí dokonca  aj ukázali a rozvinuli svoje talenty. O duchovnú časť sa postarali otcovia Vladislav Petrík a Slavomír Nergeš. Obidvaja kňazi si pre deti pripravili obohacujúce katechézy.  Verím, že sme si všetci zúčastnení odniesli veľa žážitkov a hlavne duchovného obohatenia.

 Simona Demčáková

Vianoce  v „AŠADke“ s posviackou zrekonštruovaných priestorov, ikonostasu a bohostánku v GMC Bárka Juskova Voľa FOTO

V dňoch 15.  17.decembra sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 38 účastníkov Školy služby a 33 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím dvoch kňazov a  desiatich animátorov.

V Škole učeníka bola budúcim služobníkom predstavená téma o Svätom Duchu, jeho vedení a možnostiach spolupráce, ktorú priblížil o. Martin Mekel. V Škole služby v odbore Animátor skupinky mladí spoznávali dôležitosť, krásu a charizmy jednotlivých spoločenstiev a hnutí. Lektorom tohto víkendu bol o. Milan Zaleha CSsR.

V kreatívno-hudobnom odbore účastníci pod vedením Moniky Frišničovej pokračovali v písaní ikon.

 Výnimočnosťou tejto AŠADky bola návšteva o. arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ. Vladyka Ján otvoril štedrovečerné posedenie v našom centre posviackou zrekonštruovaných priestorov, ikonostasu a bohostánku.

Slávením archijerejskej liturgie poďakoval všetkým zamestnancom, ako aj dobrovoľníkom animátorom, ktorí sa starajú o fungovanie tohto centra na čele s o. Erichom Eštvanom, riaditeľom centra. Na záver odovzdal ďakovné listy všetkým, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii a zhotovení ikonostasu a bohostánku. Pri štedrej večeri a po bohatom programe, ktorý pripravili animátori, dobrovoľníci v spolupráci s bohoslovcami sa všetci obdarovali darčekom, ktorý od mladých dostal aj vladyka Ján ako poďakovanie za jeho starostlivosť a lásku, ktorú nemalým spôsobom preukazuje mladým celej našej Prešovskej archieparchie, o čom svedčí aj existencia GMC Bárka v Juskovej Voli, kde sa po celý rok stretávajú tisícky mladých ľudí. V závere aj vladyka Ján obdaroval všetkých prítomných hodnotným darčekom. Všetci sme spoločne pod vedením otca arcibiskupa ďakovali Bohu za prijaté dobrodenia a milosti celonočnou adoráciou pred Najsvätejšou Eucharistiou.

 

Víkend vyvrcholil v nedeľu slávnostnou svätou liturgiou s archijerejom. Mladí boli potešení prítomnosťou o. arcibiskupa a najmä tým, že sa spolu so svojim vladykom mohli smiať, zabávať, stretnúť, porozprávať i pomodliť.  

KURZ FILIP 

 

 V dňoch  08.- 10.12. 2017 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Kurzu sa zúčastnilo 45  mladých z rôznych farností Prešovskej archieparchie a z okolitých diecéz. Mnohí z prítomných odovzdali vládu nad svojim životom Ježišovi Kristovi iní prijali rozhodnutia viac sa modliť, čítať Božie slovo či nájsť si spoločenstvo.

 Účastníkov „AŠADky“ navštívil svätý Mikuláš

V dňoch 01.  – 03. decembra 2017 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 43 účastníkov Školy služby a 38 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím 2 animátorov a dvaja kňazi.

Účastníci Školy učeníka pod vedením Marcely Fedinovej hľadeli na svoj život ako na dar. V prednáškach rozvíjali témy identity Božieho dieťaťa a nebezpečenstvá klamstiev falošných identít.

V Škole služby v odbore Animátor skupinky, mladí spoznávali dôležitosť tímovej spolupráce, delegovania a základy projektového riadenia. Lektorkou bola PaedDr. Erika Novotná, PhD.

 V hudobno-kreatívnom odbore sa mladí učili písať ikony pod vedením Moniky Frišničovej.

Obohatením tohto víkendu boli darčeky od svätého Mikuláša a program, ktorý si pripravili bratia bohoslovci.

 Mladí dobrovoľníci na víkende Mobilizácie v GMC Bárka Juskova Voľa

Počas víkendu 24.-26. novembra 2017 sa v GMC Bárka mladí animátori už po druhý krát zúčastnili víkendu s názvom Mobilizácia. Spolu 20 dobrovoľníkov, ktorí už ukončili AŠAD sa stretlo, aby uvažovali o téme duchovného boja a ako jedno spoločenstvo viditeľným spôsobom bojovali a zjavovali Božie kráľovstvo v každodennom živote. V kreatívnych skupinkách rozvíjali dary a talenty. Vznikla aj pekná myšlienka prípravy programu mladých na Kvetnú nedeľu v rámci nášho jubilejného roka prežívaného v Prešovskej archieparchii. Zodpovedným za víkend bol o. Patrik Maľarčík

Mladí zo Stropkova, Svidníka a Giraltoviec sa stretli na víkende v Bárke v Juskovej Voli 

V dňoch 03.-05. 11. 2017 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka stretlo 42 mladých ľudí z protopresbyterátov Stropkov, Giraltovce a Svidník. Spolu s animátormi a kňazmi uvažovali nad témou „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno.“ Pomocou aktivít a dynamík uskutočňovaných v skupinkách bola mladým priblížená vďačnosť a to, za čo všetko môžeme byť vďační a hlavne komu. V katechézach sa objasnilo to, že Boh má s každým z nás výnimočný plán a že len cez Ježiša Krista môžeme byť spasení. V nedeľu mohli mladí spoznať a zakúsiť, že Boh chce naše srdce nie našu prácu a mohli odovzdať svoj život Ježišovi Kristovi. Zodpovednými za víkend boli Ivana Babošová a kňazi o. Ján Pavlík a o. Štefan Vansač 

Účastníci AŠADky hovorili o novej evanjelizácii, efektívnej komunikácii i hudbe FOTO

V dňoch 20.  –22.10.2017 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 42 účastníkov Školy služby a 33 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím dvoch kňazov a deviatich animátorov.

V Škole učeníka o. Milan Zaleha CSsR priblížil tému novej evanjelizácie.

V Škole služby v odbore animátor skupinky mladí rozprávali o efektívnej komunikácii a spätnej väzbe. Tieto témy priblížila Mgr. Ivana Strelcová.

V hudobnom odbore sa mladým venovala Mgr. Jana Demčáková, líderka kapely Onezim. Mladí sa pod jej vedením zamýšľali nad témou spevu a hudby vo Svätom písme i v textoch KKC.

KURZ FILIP október 2017  foto

Začal ďalší ročník Archieparchiálnej školy animátora – dobrovoľníka Foto

V dňoch 29.09. - 01.10 2017 začal v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli ďalší ročník Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka (AŠAD). Tento víkend bol otvorením Školy učeníka, kde prišlo 40 mladých ľudí a pokračovaním Školy služby, ktorej sa zúčastnilo 42 mladých učeníkov. O účastníkov sa staral tím dvoch kňazov a šiestich animátorov.

Ohlásenie kerygmy a jej základných právd skrze o. Milana Zalehu CSsR bolo ústrednou témou pre mladých učeníkov. Účastníci spoznávali svoju hriešnosť, no zároveň Božiu lásku i moc Ježiša Krista skrze spoznávanie Jeho vykupiteľského diela.

V Škole služby sa mladí postupne vnárali do hĺbky a podstaty služby. V prednáškach o. Patrika Maľarčíka zaznelo, kto služobník je, aký má byť a s čím neraz bojuje. Spoločne sa učili budovať intímny vzťah s Bohom skrze prednášky o modlitbe a Svätom Písme.

Cez spoločnú modlitbu a rôzne aktivity Boh spájal všetkých mladých, bohoslovcov, kňazov či animátorov. Víkend vyvrcholil svätou liturgiou v nedeľu, kde sme všetci spolu ďakovali Bohu za požehnaný čas preniknutý Jeho prítomnosťou. Odchádzali sme naplnení radosťou a odvahou byť Kristovými učeníkmi a služobníkmi všade tam, kde nás pošle.

 

  LETNE STRETNUTIA MLÁDEŽE 2017

Aj v tomto roku sa konali v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli  Letné stretnutia mládeže 2017. Počas siedmich päťdňových turnusov  navštívilo toto zariadenie  811 detí a mladých ľudí, o ktorých sa staralo 187 animátorov a 14 kňazov. Celé podujatie bolo pripravené pre rôzne vekové kategórie. Tri turnusy pre najmladších 9 až 11 ročných, dva pre 12 až 14 ročných, jeden pre 15 až 17 ročných a jeden pre 15 a viac ročných. Programy jednotlivých turnusov sa niesli v duchu citátu: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49).

Tejto téme boli prispôsobené nielen jednotlivé katechézy či prednášky, ale aj rôzne hry, divadelné predstavenia a koncertné vystúpenia hudobných kapiel ako Onezim, Sion alebo  Fil 3.  Okrem  možnosti stíšiť sa v modlitbách, zažiť ozajstné spoločenstvo pri slávení sv. liturgie si mohli účastníci vychutnať aj atmosféru večerných adorácií. Programy ponúkali aj  kopec možností ako si prakticky vyskúšať prácu v skupinkách, tvorivých dielňach a v neposlednom rade vychutnať túry do okolitej prírody. Počas týchto stretnutí navštívil mládež otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a taktiež vladyka Milan Lach SJ. Po  sv. liturgiách sa obaja stretávali s mládežou v diskusiách, ktoré po  spoločnom obede často pokračovali aj v čase osobného voľna, ba niektorí využili prítomnosť vladyku aj na svätú spoveď.

Aj keď sa tohtoročne letné stretnutia mládeže  skončili,  život v GMC Bárka ide ďalej. Počas celého nasledujúceho školského roka ponúkame deťom a mládeži pestré víkendové podujatia, tábory, či gospelový festival Bárkafest. No a samozrejme veríme, že nás čakajú ešte požehnanejšie Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2018.

 

Bárkafest 2017 Foto

Počas víkendu 09.-11.06.2017 sa v GMC Bárka Juskova Voľa uskutočnil Bárkafest, ktorý sa niesol v myšlienke „Premenení“ a hostil takmer 500 ľudí nadšených pre hudbu, slovo a spoločenstvo. Festival otvorila svojím vstupom kapela eSpé a slovom povzbudil prítomných jej líder Julo Slovák. Piatkový večer ukončila modlitbou chvál F6.

Sobotný deň sa začal slávením svätej liturgie a po nej pokračoval program vystúpením kapely Onezim. Ďalej pokračovali kapely Anastasis, Peter Milenky Band, Betel, K:MUSIC, Lamačské chvály, Marana Tha. Veľkým obohatením Bárkafestu bola katechéza o premenených svätých ako aj o tom ako každý z nás má byť premenení Ježišom Kristom. o. Matúš Marcin, exorcista Košickej eparchie, okrem toho pozval všetkých k premene skrze sviatosť zmierenia, o ktorej povedal, že je najväčším exorcizmom. Po obede v slove o. Jozefa Zorvana mladí zažívali povzbudenie na základe odpovede na otázku: „Kto som?“ Byť Božím dieťaťom je fakt, ktorý nás pozýva k premene nášho srdca. Pozvanie k životu s Kristom zaznelo aj zo slov Petra Liptáka, ktorý spolu s kapelou Nehem ďakovali za sobotný deň modlitbou chvál. Účastníkom, ochotným vzdať sa starého života a byť premenený v Kristovi, boli  neustále k dispozícii kňazi pripravení slúžiť sviatosťou zmierenia, taktiež aj laickí modlitebníci prichystaní vypočuť, poradiť a modliť sa s človekom, ktorý hľadal pomoc vo svojom trápení. Moderátorom festivalu bol Ján Jay Hudáček.

Nedeľné doobedie patrilo ľuďom z Pastoračného centra pre rómov v Čičave. Piesne a hudba vyvrcholili svätou liturgiou, ktorej slávnostným slúžiteľom a kazateľom bol o. Martin Mekel, riaditeľ spomínaného centra. V homílií pozval prítomných k odvahe vyznávať Ježiša a rásť tak vo svätosti.

Usmiate tváre, svedectvá o oslobodení  a víťazstvách Krista v životoch účastníkov spôsobili radosť organizátorom, ktorí vďačili Bohu za vypočuté modlitby.  Mladí tak odchádzali z Bárkafestu 2017 premenení, plní Božích dotykov a radosti. 

 Mladí z protopresbyterátov Orlov, Stará Ľubovňa a Svidník ukončili víkendovky v Bárke na tému „Milosrdný ako Otec“ FOTO

V dňoch 26.-28.05.2017 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka stretlo 29 mladých ľudí z protopresbyterátov Orlov, Stará Ľubovňa a Svidník na poslednom víkende v Bárke na tému „Milosrdný ako otec“. Rôzne aktivity a dynamiky umocnili v mladých skúsenosť s Božím milosrdenstvom a jeho láskou. V katechéze  mladí spoznávali vlastnosti a prístup  milujúceho otca z podobenstva O márnotratnom synovi. V nedeľu sa mladí inšpirovaní podobenstvom O milosrdnom samaritánovi učili skutkom telesného a duchovného milosrdenstva. Zodpovednými za víkend boli Sidónia Kolesárová, Andrea Pizurová  a kňaz o Peter Kyjovský. 

 Kurz Zbav nás zlého a kurz Filip v GMC Bárka v Juskovej Voli

Počas víkendu 19.-21.05. 2017 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal kurz Zbav nás Zlého a kurz Filip. 20 účastníkov spoznávalo taktiku a spôsob boja zlého ducha. O. Maretta hovoril o menách zlých duchov, o vstupných bránach jeho pôsobenia a tiež rozdelil ľudí do piatich základných skupín podľa vnímania existencie diabla. Najdôležitejšou správou pre všetkých bola ohlásená skutočnosť, že všetci pokrstení, sú v Ježišovom víťaznom tíme a sú víťazmi nad démonom. Víkend vyvrcholil svätou liturgiou, ktorej sa zúčastnili aj 52 účastníci kurzu Filip, ktorý viedlo spoločenstvo Dom Júdov zo Sabinova.

 Protopresbyteráty Humenné a Snina na víkende v Bárke Foto

V dňoch 12.-14.05.2017 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka stretlo 54 mladých ľudí z protopresbyterátov Humenné a Snina. O účastníkov sa staral tím 9 animátorov a dvoch kňazov. Téma stretnutia mala názov „Milosrdný ako otec“. Rôzne aktivity a dynamiky umocnili v mladých skúsenosť s Božím milosrdenstvom a jeho láskou. V katechéze  mladí spoznávali vlastnosti a prístup  milujúceho otca z podobenstva O márnotratnom synovi. V nedeľu sa mladí inšpirovaní podobenstvom O milosrdnom samaritánovi učili skutkom telesného a duchovného milosrdenstva. Zodpovednými za víkend boli Antónia Jalčáková a kňazi o Ján Zubko, o. Juraj Voroňák. 

 Na májovej „AŠADke“ sa rozprávalo o identite muža a ženy, pokání, či tvorbe hudby FOTO

V dňoch 07.  –09. mája sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 46 účastníkov Školy služby a 32 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím dvoch kňazov a ôsmich animátorov.

V Škole učeníka sa o. Ján Slobodník priblížil tému hriechu, pokánia a odpustenia.

V Škole služby mladí rozprávali o identite muža a ženy, teológii tela v učení Jána Pavla II., ako aj o bioetických problémoch, ktoré priblížil tím zo spoločenstva študujúcich náuku o rodine v Košiciach.

V hudobnom odbore sa mladým venovala Jana Demčáková, líderka kapely Onezim. Mladí sa pod jej vedením učili tvoriť hudbu a skladať piesne.

Turistický deň 2017    Čabiny - Krásny Brod  FOTO

Dlhoročnou tradíciou môžeme pokojne nazvať podujatie s názvom: „Turistický deň s vladykom Jánom Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom a metropolitom“, ktoré začiatkom jari každoročne organizuje GMC Bárka v Juskovej Voli. Tentokrát sa za ideálneho počasia putovalo v pondelok 1. mája, a to na severovýchode krajiny trasou  Čabiny – Krásny Brod (Monastier Zoslania sv. Ducha). Na štart prišlo viac ako 800 mladých i starších turistov, ktorí sa vydali na 7 kilometrovú trať. No nebolo to iba o turistike. Prostredníctvom aktivít a krátkeho slova sa na štyroch stanovištiach účastníkom priblížilo niekoľko udalostí a myšlienok, ktorými žije katolícka cirkev v tomto roku. Aktivita na prvom stanovišti bola ovplyvnená posolstvom Svätého Otca Františka mladým, ktoré vychádzalo z Božieho slova: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49). Druhé bolo zamerané na 100. výročie mariánskych zjavení vo Fatime, tretie zvýraznilo Jubilejný rok Rádu sv. Bazila Veľkého. Na štvrtom stanovišti, ktoré bolo v cieli pochodu, a to v novom Chráme Pokrovu Presvätej Bohorodičky, sa účastníci pochodu mohli stretnúť s ikonou Krásnobrodskej Bohorodičky, vypočuť si jej históriu a zotrvať  v modlitbe.  Zaujímavosťou, ktorá sa nachádzala na najvyššom bode turistickej trasy, bol vojenský cintorín z obdobia 1. svetovej vojny, kde je v spoločných hroboch pochovaných 772 väčšinou ruských vojakov.  Pri centrálnom kríži cintorína sa vladyka Ján spolu s prítomnými turistami a kňazmi pomodlil panychídu.

Po absolvovaní trasy, ktorá končila v areáli Monastiera Zoslania Svätého Ducha v Krásnom Brode, sa k prítomným prihovoril vladyka Ján a následne o. Vladimír Anton Turčanik OSBM, ktorý v krátkom vstupe predstavil osobnosť sv. Bazila Veľkého, jeho cestu k rehoľnému životu, dejiny rádu Baziliánov a napokon  Krásnobrodského monastiera. Príjemnú atmosféru pomohla vytvárať aj hudobná skupina Onezim a dobre naladená partia animátorov. Unavení turisti sa mohli nielen občerstviť pri bufetových stánkoch, osladiť si život cukrovou vatou či kofolou, ale o zábavu mali postarané aj prostredníctvom rôznych nafukovacích atrakcií, trampolín, zaujímavých hier a súťaží. Záver podujatia bol o 17:00 hod., kedy sa všetci, veríme, že spokojní turisti, rozišli do svojich domovov.

Kurz Filip  (apríl 2017)   FOTO

                                              Kvetný víkend Prešovskej archieparchie     FOTO

            V dňoch 07. – 09. apríla 2017 sa mladí z Prešovskej archieparchie stretli v Gréckokatolíckom mládežníckom centre (GMC) Bárka v Juskovej Voli, aby spoločne prežili Kvetný víkend. Takmer 40 mladých ľudí uvažovalo nad myšlienkou: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49). V piatok  po spoločnom slávení Božskej služby vopred posvätených darov sme sa rozišli do skupiniek, kde sme okrem zoznamovačky uvažovali nad už spomínaným  citátom. V sobotu vstúpili účastníci do rozjímania o tajomstvách Presvätej Bohorodičky modlitbou Akatistu.  Hneď po raňajkách mladých príjemne prekvapila návšteva o. arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka, ktorý predsedal svätej liturgii. V homílii poukázal na silu Božej moci, ktorá povolala mŕtveho Lazára z hrobu. Tiež vyjadril radosť nad službou každého dobrovoľníka slúžiaceho v našej cirkvi. Mladí rozvíjali vzťah k Bohorodičke nielen skrze modlitbu, ale aj počuté slovo v katechézach: „Byť ako Matka“ a „ S Máriou k Ježišovi“. Večerný program vyvrcholil modlitbou krížovej cesty s tieňovými výjavmi pod vedením kapely Anastasis.  Tento deň  mladí ukončili aktivitami, ktoré zábavnou formou prezentovali Mariánske pútnické miesta nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.  V nedeľu ráno pred svätou liturgiou sa účastníci zasvätili Presvätej Bohorodičke a po svätej liturgii sa všetci spoločne presunuli do Prešova, kde sa pripojili k ostatným mladým Prešovskej archieparchie. Takmer 400 mladým ľuďom bolo predstavené logo mladých Prešovskej archieparchie na rok 2017 a zároveň pod vedením skupiny Onezim sa mladí učili ukazovačkou novú hymnu. Potom už  nasledoval príhovor o. arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý v  krátkosti pripomenul, aké veľké veci urobil Boh našej cirkvi prostredníctvom utrpenia, ktoré pramenilo z jej prenasledovania počas vlády komunizmu. Osobitne spomenul príbehy niektorých kňazov, rehoľníkov a členov ich rodín, ktorí hrdinsky znášali príkoria spôsobené za to, že ostali verní svojej cirkvi . Následne po katechéze vladyka Ján v tombole vyžreboval šiestich výhercov, ktorí vyhrali rôzne pobytové poukazy na podujatia v GMC Bárka v Juskovej Voli. Preniknutí atmosférou zvedavosťou počúvali mladí odpovede na svoje otázky od obidvoch vladykov Prešovskej archieparchie a následne boli mladí videovstupmi pozvaní  do Archieparchiálnej školy animátora – dobrovoľníka(AŠAD), na Letné stretnutia mládeže 2017 a gospelový festival Bárkafest. Súhrnnou prezentáciou boli predstavené aktivity, ktoré sa realizovali prostredníctvom GMC Bárka od minulej Kvetnej nedele až po súčasnú. Scénkou boli prezentované udalosti zo života Ježišovej matky Márie počas ktorej Laura Krehlíková maľovala obraz netradičnou výtvarnou technikou. Výsledkom bol obraz Panny Márie s dieťaťom v náručí. Vladyka Ján, tak ako je zvykom po ukončení  dvoch ročníkov AŠAD, odovzdal jej dvadsiatim ôsmym účastníkom osvedčenia  o absolvovaní vzdelávania  a absolventské listy  a vyzval ich, aby získané skúsenosti a vedomosti využili čo najlepšie v službe cirkvi. No a po odovzdávaní nasledovalo  oceňovanie.  Vladyka Ján odovzdal pamätnú medailu blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča štyrom dlhoročným  a stále horlivým dobrovoľníčkam a pracovníčkam s mládežou v prešovskej archieparchii, a to: Mgr. Viktórii Žolnovej,  Mgr. Ivane Strelcovej, Mgr. Beate Baranovej a Mgr.  Márii Židovej. Na záver sa spoločne s mladými  vladyka Ján pomodlil Korunku k Božiemu milosrdenstvu a  poďakoval účinkujúcim i organizátorom za prípravu, udelil všetkým archijerejské požehnanie.

AŠAD  Apríl  FOTO

Protopresbyterát Medzilaborce na víkendovke  Foto

 V dňoch 24.-26.03.2017 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka stretlo 34 mladých ľudí z protopresbyterátu Medzilaborce. Dvanásť animátorov pod vedením Janka Vargu, Slávky Bučkovej a otca Petríka uvažovali nad témou „Milosrdný ako otec“. Rôzne aktivity a dynamiky umocnili v mladých skúsenosť s Božím milosrdenstvom a jeho láskou. V katechéze  mladí spoznávali vlastnosti a prístup  milujúceho otca z podobenstva O márnotratnom synovi. V nedeľu sa mladí inšpirovaní podobenstvom O milosrdnom samaritánovi učili skutkom telesného a duchovného milosrdenstva. 

Protopresbyteráty Prešov, Sabinov, Hanušovce na víkende v Bárke  Foto

 

 

V dňoch 17.-19.03.2017 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka stretlo 127 mladých ľudí z protopresbyterátov Prešov, Sabinov, Hanušovce. Spolu s pätnástimi animátormi a tromi kňazmi uvažovali nad témou „Milosrdný ako otec“. Rôzne aktivity a dynamiky umocnili v mladých skúsenosť s Božím milosrdenstvom a jeho láskou. V katechéze  mladí spoznávali vlastnosti a prístup  milujúceho otca z podobenstva O márnotratnom synovi. V nedeľu sa mladí inšpirovaní podobenstvom O milosrdnom samaritánovi učili skutkom telesného a duchovného milosrdenstva. Zodpovednou animátorkou za víkend boli Nikoleta Bobeničová a Andrea Pizurová . 

 Duchovné cvičenia animátorov  a dobrovoľníkov GMC Bárka na Ukrajine Foto

So začiatkom Veľkého štyridsaťdňového pôstu sa začala aj príprava mladých animátorov z Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka z Juskovej Voli-príprava zaprieť sám seba a spolu s duchovnými otcami, otcom Maľarčíkom a otcom Marcinom sa vybrať na púť až za hranice do ďalekej Zarvanice na Ukrajine, vzdialenej takmer 400km v dňoch 10.-13.03.2017.  Avšak ani dlhá cesta, nepoznané podmienky, či prognózy nepriaznivosti počasia neboli prekážkou, aby sa 40 ľudí slobodne rozhodlo vystúpiť z pohodlí svojich domov a zakúsiť tak život v iných podmienkach aspoň na pár dní.

Táto víkendová formácia bola plná dotykov Boha skrz slov otca Matúša Marcina, exorcistu Košickej eparchie, ktorý aktuálne pôsobí vo farnosti Petrikovce. Mladým sa prihováral a vysvetľoval mnohé dôležité aspekty na témy prekliatí, rodových záťaží, dotkol sa aj témy čistého života, sexuality a prerozprával aj niektoré vlastné skúsenosti zo služby oslobodenia. Katechézy vzbudili veľký záujem, ktorého dôkazom bolo aj množstvo otázok zo strany účastníkov. Byť vo väčšom duchovnom spojení podmieňoval aj fakt, že animátori boli ubytovaní v areáli, kde sa nachádzajú 4 chrámy, prameň, vyvierajúci zo zeme, ktorý je zasvätený Panne Márii, spávali v priestoroch kňazského seminára a dokonca boli účastní aj na liturgii, ktorú celebroval miestny kňaz v ukrajinskom jazyku. Mohli tak zakúsiť aj veľkú silu jedinečnosti ukrajinského cirkevného spevu mladých bohoslovcov. Tí sa o nich aj celú púť príkladne starali, posluhovali im s jedlom a pomohli im tak priblížiť ukrajinskú kuchyňu i kultúru.

Obohatením hneď zo začiatku bol liturgický obrad pomazania chorých v miestnom chráme, v ktorom sa nachádza aj čudotvorná ikona Presvätej Bohorodičky. Veľkým požehnaním bola aj modlitba v chráme s relikviami sv. Jána Krstiteľa i relikviami Sv. Kríža, ktorými boli všetci účastníci požehnaní. Skúškou viery bola večerná krížová cesta za zimy a dažďa, ktorej zastavenia sa nachádzajú v areáli. Citeľný dôraz počas celej tejto púte sa kládol na sebazapieranie, modlitbu, vnímanie slov prostredníctvom ktorých sa Pán prihováral, ale aj možnosť stráviť chvíľu čas osamote, niekde v tichu a tajomna inej zeme, iných mravov, iných zvyklostí, bez signálu, bez internetu...

V pondelok bol pripravený exkurzný program v meste Ľvov, ktorý je nielen krásnym historickým mestom, ale je to aj miesto silnej duchovnej tradície.  Aj tu mohli mladí animátori v tichosti vo svojich  modlitbách predkladať prosby v jednotlivých chrámoch, ktoré navštívili.

Samozrejme, že okrem spomienok si účastníci odnášajú aj množstvo ikoniek, ružencov, či olejov, ktoré boli vďaka duchovným otcom posvätené, či dokonca  exorcizované. Táto púť bola pre mnohých veľkým duchovným zážitok a mnohí veria, že si nájde svoje pokračovanie aj v budúcnosti.

                                                                                                  Dominika 

  Život v Kristovi  FOTO

 

Počas víkendu 10.-12.03.2017 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal kurz Život v Kristovi, ktorého sa spolu s tímom zúčastnilo 81 mladých ľudí. Tím pod vedením Petra Liptáka z Košíc sa venoval týmto témam: dôležitosť modlitby, prečo a ako čítať Božie slovo, ako obstáť v duchovnom boji, ako sa nechať viesť Svätým duchom a ako hovoriť iným o Kristovi. Obohatením a spestrením programu boli rôzne dynamiky, nechýbalo slávenie Eucharistie, osobná i spoločná modlitba.

 

Protopresbyteráty Bardejov a Hrabské na víkende v Bárke Foto

 

V dňoch 24.-26.02.2017 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka stretlo 42 mladých ľudí z protopresbyterátov Bardejov a Hrabské. Spolu s animátormi a kňazmi uvažovali nad témou „Milosrdný ako otec“. Rôzne aktivity a dynamiky umocnili v mladých skúsenosť s Božím milosrdenstvom a jeho láskou. V katechéze  mladí spoznávali vlastnosti a prístup  milujúceho otca z podobenstva O márnotratnom synovi. V nedeľu sa mladí inšpirovaní podobenstvom O milosrdnom samaritánovi učili skutkom telesného a duchovného milosrdenstva. Zodpovednou animátorkou za víkend boli Andrea Pizurová, Nikoleta Bobeničová a kňazi o Lukáš Šoltýs, o. Ján Hromo. 

Kurz Filip Foto

V dňoch  17.- 19.02. 2017 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Spolu 37 účastníkov bolo povzbudených spoločnými modlitbami chvál, rôznymi dynamikami, každodenným slávením sv. liturgií ako aj osobnými svedectvami jednotlivých členov tímu o Božej láske a moci, ktoré sa naplno prejavili v ich životoch. 

Účastníci AŠAD prežívali Svetový deň chorých Foto

V dňoch 10.  – 12. Februára 2017 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 45 účastníkov Školy služby a 30 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím dvoch kňazov a desiatich animátorov.

V Škole učeníka mladí spoznávali krásu byzantského obradu o ktorom prednášal Martin Tkáč

V Škole služby v odbore animátor skupinky mladí rozprávali o téme praktického vedenia stretiek. Lektorkou tohto víkendu bola Ivana Strelcová. V hudobnom odbore sa mladí učili modlitbe chvál, ktorú priblížil Marek Pulščák.

Obohatením víkendu bolo prežívanie Svetového dňa chorých a to modlitbou Paraklisu, ktorú mladí obetovali za všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom stratili svoje zdravie a zároveň aj tým, že mnohí prijali sviatosť pomazania chorých. 

V GMC Bárka sa konal kurz Evanjelizácia v Božej moci

Členovia tímu Petra Liptáka v dňoch 27. -29.1.2017 v GMC Bárka v Juskovej Voli vydávali svedectvo o Božej moci, ktorá ich sprevádza a pôsobí pri evanjelizácii. Prednášky o novej evanjelizácii, o svedectve, o princípoch evanjelizácie s mocou, ako aj o nutnosti byť vyzbrojený Svätým Duchom obohatili 71 účastníkov. Všetci boli povzbudení k hlbokému životu s Kristom, aby tak boli svedectvom pre mnohých, veď každý človek je „listom“, ktorý čítajú a poznajú všetci ľudia. Na víkende nechýbali práce v skupinkách, workshopy, spoločné modlitby.

Účastníci AŠAD sa učili ako nevyhorieť a byť stále horliví Foto

V dňoch 20.  22. januára sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 45 účastníkov Školy služby a 35 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím dvoch kňazov a šiestich animátorov.

V Škole učeníka o. Patrik Maľarčík priblížil krásu služby a jednotlivé vlastnosti i postoje Božieho služobníka. Účastníci rozoberali aj tému ikony, o ktorej prednášal Peter Komišák.

V Škole služby mladí rozprávali o téme syndrómu vyhorenia. Lektorom tohto víkendu bola Dominika Komišáková.

Víkend v Bárke na tému „Milosrdný ako otec“ Foto

V dňoch 13.-15.01.2017 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka stretlo 20 mladých ľudí z protopresbyterátov Vranov-mesto a Vranov-Čemerné. Spolu s animátormi a kňazmi uvažovali nad témou „Milosrdný ako otec“. Rôzne aktivity a dynamiky umocnili v mladých skúsenosť s Božím milosrdenstvom a jeho láskou. o. Ján Slobodník sa v katechézach snažil mladým priblížiť   vlastnosti a prístup  milujúceho otca z podobenstva o márnotratnom synovi. V nedeľu sa mladí inšpirovaní podobenstvom o milosrdnom samaritánovi učili skutkom telesného a duchovného milosrdenstva. Zodpovednou animátorkou za víkend bola Beáta Baranová. 

O priateľstve na Zimnom tábore v GMC Bárka v Juskovej Voli Foto

Aj tento rok sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre v Juskovej Voli uskutočnil  Zimný detský tábor, ktorý bol  už deviatym v poradí. Medzi sviatkami Obrezania Pána a Bohozjavením   malo možnosť 97 účastníkov, vo veku 9-15 rokov, spoznávať pravé hodnoty, radosti ale aj úskalia  Priateľstva -  ktoré bolo témou celého tábora. Deti a mladí sa vďaka pomoci animátorov a zodpovedného kňaza o. Martina Kozeja, zoznamovali s témami ako: Boh môj priateľ, spoznajme priateľa v svätých a iné. Získané poznatky aj o tom aký by pravý priateľ mal byť, deti a mladí hneď uplatnili v hrách a aktivitách ktoré tému priateľstva len umocnili. Celkovú atmosféru tábora dotvorilo typicky zimné počasie, ktoré však nezabránilo tomu, aby boli aktivity realizované v celom areáli  čo ocenili počas zdieľania najmä deti .Takto deti a mladí úspešne odštartovali nie len nový kalendárny rok, ale aj mnoho priateľstiev ktoré chcú budovať aj vďaka tematickým víkendom ktoré centrum ponúka. Zodpovednými laikmi za tábor boli Anička Tatárová a Sidónia Kolesárová.

Anna Tatárová 

Vianoce  v „AŠADke“ s návštevou o. arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka Foto

V dňoch 16.  18.decembra sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 50 účastníkov Školy služby a 42 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím dvoch kňazov a  desiatich animátorov.

V Škole učeníka bola účastníkom predstavená téma Božieho slova, inšpirácia, jeho obrazy i účinky. O. Patrik Maľarčík tiež ponúkol účastníkom viacero spôsobov modlitby s Božím slovom a poukázal na krásu a dôležitosť Božieho slova v živote človeka. V Škole služby v odbore Animátor skupinky sa mladí učili ako a kde hľadať inšpiráciu pre tvorbu stretiek, zásadám i vlastnostiam dobrého animátora a tiež ako správne využívať voľný čas. Lektorkou víkendu bola Viktória Žolnová.   

V hudobnom odbore účastníci pod vedením Vladimíra Nogu, seminaristu 6. ročníka, spoznávali krásu byzantského obradu učením sa stichirových spevov modlitby Večierne.

 Výnimočnosťou tejto AŠADky bola návšteva o. arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ. Vladyka Ján otvoril štedrovečerné posedenie svätou liturgiou, v ktorej mladým poďakoval za ich horlivosť a angažovanosť. Povzbudil ich k svätosti a pozval ich k tomu, aby boli svetlom sveta. Po nej všetkých čakal bohatý program, štedrá večera i rozdaná láska priateľov v podobe darčekov pod stromčekom. Darček dostal aj vladyka Ján, ako poďakovanie mladých za jeho starostlivosť a lásku, ktorú nemalým spôsobom preukazuje mladým celej našej Prešovskej archieparchie, o čom svedčí aj existencia GMC Bárka v Juskovej Voli, kde sa po celý rok stretávajú tisícky mladých ľudí. Víkend vyvrcholil v nedeľu slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou. V homílii o. arcibiskup a metropolita poukázal na krásu Filipovky, ako prípravného obdobia pred narodením Ježiša Krista. Vyzdvihol postoj a očakávanie Presvätej Bohorodičky na príchod Spasiteľa a tým všetkých povzbudil, aby sme sa stali nositeľmi Krista. Mladí boli potešení jeho prítomnosťou a najmä tým, že sa spolu so svojim vladykom mohli smiať, zabávať, stretnúť, porozprávať i pomodliť

Kurz Filip

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.