LETNE STRETNUTIA MLADEŽE 2018

Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2018

A j tohto roku  už po 27- krát organizujeme Stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Juskovej Voli 2018. Letné stretnutia budú prebiehať v nasledujúcich turnusoch:  

1., 2.  a 3. turnus už uzavreté,  sú  kapacitne naplnené!!!!

1. turnus: 08.07. – 13.07. 2018   (9 - 11 r)    UZAVRETÉ NAHLASOVANIE       

2. turnus: 15.07. – 20.07. 2018   (15 a viac ) UZAVRETÉ NAHLASOVANIE                                                                             

3. turnus: 22.07. – 27.07. 2018   (12-14 r.)  UZAVRETÉ NAHLASOVANIE      

4. turnus: 29.07. – 03.08. 2018   (09 - 11 r)
5.
 turnus: 12.08. – 17.08. 2018   (12 - 14 r)            

6turnus: 19.08. – 24.08. 2018   (09 - 11 r) 

7. turnus:  26.08 -  31.08. 2018   (15 a viac )

Chceme upozorniť hlavne kňazov, aby nečakali s prihlasovaním až do posledného možného dňa pre prihlásenie, ale aby nahlasovali deti priebežne. Termín nahlasovania je neobmedzený.

Cena pobytu je rovnaká pre všetkých účastníkov  58 € osoba/pobyt.

Spôsob platby: platí sa na mieste pri nástupe na turnus (registrácii). Ak dieťa nebude môcť nastúpiť na tábor  (napr. pre chorobu, alebo z iných vážnych dôvodov), treba nám to oznámiť najneskôr jeden deň pred začatím turnusu. Po nesplnení tejto podmienky bude takéto neseriózne správanie dôvodom na odmietnutie registrovať účastníka na ďalších podujatiach konaných v GMC Bárka v Juskovej Voli.

Každý účastník si musí priniesť: potvrdenie o zdravot. spôsobilosti od svojho lekára (nie staršie ako jeden mesiac) a zároveň od rodičov vyhlásenie o bezinfekčnosti účastníka (nie staršie ako jeden deň). Potvrdenie o bezinfekčnosti nemusia mať 18 a viac roční) 

Potvrdenie od lekára a tiež vyhlásenie o bezinf.  je na jednom papieri – A4, ktorý pri nástupe odovzdá každý účastník.  Ďalším tlačivom je súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov. (tlačivá si môžete stiahnuť na našej stránke).Taktiež je potrebné si so sebou doniesť: zdravotný preukaz poistenca, lieky ak sa užívajú pravidelne, modlitebnú knižku, podľa možností Sv. Písmo, písacie potreby, vhodné oblečenie, pevnú športovú obuv, čiapku, repelent, opaľovací krém a osobné potreby. Nástup na turnusy (registrácia)je vždy v nedeľu od 14:30 hod. do 16:30 hod. Koniec turnusu vždy v piatok o 10:00 hod. Po tomto čase organizátor nezodpovedá za účastníkov Letných stretnutí mládeže.

Strava je zabezpečená už od nedele(večera) až po (raňajky) v piatok. Návštevy len v čase od 13:00 do 15:00 hod. (vstup do areálu autom nie je možný). Registrácia na turnusy je elektronicky prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA . Pre akékoľvek ďalšie informácie kontaktujte: o. Patrik Maľarčík, o. Erich Eštvan:  057 / 44 90 290,  44 90 761, email: skolacentrum@centrum.sk

 UPOZORNENIE:

V budove aj v celom areáli nie je signál mobilných sietí a pre pobyt na tábore je nevyhnutné priniesť vypísané obidve tlačivá!!!  

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.