Vyslobodenie a vnútorné uzdravenie v Kristovi

Miesto, kde sa nebo dotýka zeme

Mládežnícka Bárka v Juskovej Voli sa v dňoch 16-18.4. 2010 znova stala miestom, kde sa nebo dotýka zeme a ľudí, žijúcich na nej. Tento krát tu u nás prebiehal víkend pod názvom Vyslobodenie a vnútorné uzdravenie v Kristovi pod vedením tímu Petra Liptáka.              

Tohto víkendu sa zúčastnilo 74 ľudí, ktorých sa naozaj dotkol živý Boh, aby ich vyslobodil, uzdravil, či dal im dar odpustenia sprevádzaný úprimnými slzami. K tejto skutočnosti, ktorú sme mohli prežiť nám dopomohli vo veľkej miere pani Oľga z Košíc, ktorá bola ľudovou liečiteľkou – služobnicou diabla, ale Pán Ježiš ju vyslobodil spod jeho moci ako nám ona sama o tom vydala svedectvo. Tiež je potrebné spomenúť a poďakovať sa Slávke z Humenného za jej mocnú prednášku o vnútornom uzdravení a za skúsenosť z odpustením.

A tak ako je to u nás už pomaly zvykom, nie jeden účastník odchádzal z nášho centra so slzami v očiach a so slovami na perách: „Ja nechcem ísť odtiaľto preč do stereotypu života“.

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.