Víkend Svidnického dekanátu, Sekčova a Klenovej

V dňoch 15. – 17.5. 2009 sa v GMC Bárka stretli tri skupiny našich gréckokatolíckych spoločenstiev. Prvou z nich a zároveň aj najväčšou boli deti a mládež zo Svidníckeho protopresbyterátu, ktorých bolo dokopy 60 účastníkov. Pod vedením o. Mareka Pulščáka sa celý víkend intenzívne zaoberali témou: „ Nenechaj si sfúknuť život“.

            Ďalšími dvomi skupinami boli deti a mládež z farností Klenová aPrešov - Sekčov na čele so svojimi duchovnými otcami Ľubomírom Karaffom a Martinom Zlackým. Členovia týchto dvoch tímov, ktorých bolo spolu 37 absolvovali neľahkú úlohu, pretože Putovali s Izraelitmi po púšti.

Musíme skonštatovať, že sa chvála Bohu nikom nič nestalo a všetci účastníci naradostení v Nedeľu po obede odišli domov.

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.