Posviacka GMC Bárka v Juskovej Voli

21.november 2008 sa stane pre Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli nepochybne dátumom, na ktorý sa len tak nezabúda. V tento deň, keď naša cirkev slávi sviatok Vstúpenia našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny do chrámu, a zároveň počas celoslovenskej akcie Týždeň cirkvi pre mladých posvätil priestory GMC Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita.

Posviacka sa konala  za účasti predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka s manželkou, zástupcov stavebnej firmy,  ktorá sa podieľala na rekonštrukcii, starostu obce Juskova Voľa, mnohých kňazov a laikov, ktorí pracujú s mládežou, a iných vzácnych hostí. V úvode slávnosti vladyka Ján posvätil oltár a oltárne plachty, taktiež priestory kaplnky a  nakoniec aj interiér a exteriér GMC. Potom nasledovala sv. liturgia, kde počas homílie otec arcibiskup vyzval všetkých kňazov i laikov ešte k väčšej horlivosti na poli práce s mládežou. Pretože - ako povedal - "dobre formovaná mládež je nepochybne zárukou lepšej budúcnosti." Ďalej v jeho príhovore zazneli slová vďačnosti  adresované predsedovi VÚC a zástupcom firmy PKB INVEST, s.r.o., za ich hlbokú angažovanosť v celom procese zrodu GMC.

Celú slávnosť svojím spevom doprevádzali bohoslovci i mládežnícke zbory z Prešova a Banského. Na záver správca GMC o. Erich Eštvan v mene všetkých mladých našej archieparchie poďakoval otcovi arcibiskupovi za jeho obety a námahy spojené s budovaním tohto zariadenia.  Po skončení liturgie pokračoval večer slávnostnou recepciou v priestoroch jedálne GMC. 

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.