Foto-tábor sv. prvomučeníka Štefana 2008

 

Tábor prvomučeníka Štefana

 

 „ Preto ju ja vyvábim, zavediem ju na púšť a prehovorím k jej srdcu“( Oz 2,16). Práve v čase Vianočných sviatkov, kedy mnohé z našich deti trávia väčšinu času pred televíziou, zaznelo toto Božie pozvanie aj v našich farnostiach. Boh skrze Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka, pozval deti vo veku od 9 -12 rokov na I. ročník zimného pobytového tábora sv. prvomučeníka Štefana do Juskovej  Vole.       

Tí, ktorí prijali toto pozvanie boli hneď po príchode rozdelení do skupiniek. Keďže prežívame spoločne s cirkvou rok svätého apoštola Pavla, každá skupinka dostala meno podľa Pavlových listov. A tak o niekoľko hodín boli na svete novodobí: Korinťania, Efezania, Filipania, Kolosania, Hebreji....., ktorí na spoločnom večernom programe predstavili svoje vlastnoručne urobené vlajky a pokriky, či motá vychádzajúce z listov tohto veľkého apoštola národov.

Ako prezrádza samotný názov nášho, teraz už minuloročného tábora, o jeho ochranu a obsahovú náplň sa staral nielen sv. apoštol Pavol, ale aj sv. prvomučeník Štefan.

Cieľom tohto tábora bolo motivovať deti k službe Bohu a ľuďom podľa vzoru archidiakona Štefana. S pomocou našich animátorov sa deti učili pomáhať „nevidiacim“ prekonávať prekážky, tak aby si neublížili, učili sa pomôcť a tiež vcítiť do života chorých na rakovinu, či ľudí, ktorí sa nedokážu najesť vlastnými rukami a aj si to vyskúšali aké to je formou rôznych aktivít. Účastníci tiež absolvovali túru po malebnom okolí Juskovej Vole, aby boli v neustále dobrej aj telesnej kondícii „diakona“ – Božieho služobníka.

A tak tento požehnaný čas popretkávaný nielen mnohými aktivitami, ale i modlitbami a duchovným programom sa naplnil a ukončil záverečnou sv. liturgiou spojenou so slávnostným odovzdávaním certifikátov o úspešnom absolvovaní I. ročníka tábora sv. prvomučeníka Štefana.

Chcel by som ešte vyjadriť hlbokú vďačnosť Bohu, svätým Štefanovi a Pavlovi, že držali nad nami svoju ochrannú ruku a tiež naším milovaným animátorom za ich nenahraditeľnú pomoc a popriať im veľa, veľa Božích milostí a sily aj v tomto Novom roku.

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.