Zmierenie - návrat domov

Zmierenie – návrat domov
(Mt 5, 20 – 26), (Lk 15, 11 – 32)

Myslím si že skoro všetci, ktorí sa voláme kresťanmi, veľmi dobre poznáme toto podobenstvo o márnotratnom synovi. A nielen že ho poznáme, ale povedal by som, že jeho príbeh je každému jednému z nás veľmi, veľmi blízky. Veď toto podobenstvo hovorí o našich životoch.
Tak ako odišiel márnotratný syn z domu svojho otca, tak aj my často odchádzame. Tak ako sa márnotratný syn zamotal do hriechu a špiny, tak to aj my často robievame. Tak ako ten nešťastník hladoval pri sviniach, tak aj mi duchovne hladujeme vo svojich hriechoch. Tak ako klesol tento otcov syn do „ ríše mŕtvych“ hoci fyzicky žil, tak aj my často upadáme do smrti – hriechu paradoxne práve vtedy, keď si myslíme, že hľadáme život.
Dá sa povedať, že skoro vo všetkom a všetci sa podobáme márnotratnému synovi iba v jedom sa mu podobáme iba niektorí. A to v jeho múdrosti, ktorú mal a vyjadril ju slovami: „Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu:“ Otče zhrešil som proti nebu i voči tebe.“ (Lk 15, 17 – 18 )
Toto je pravá múdrosť hriešnika : „Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi...“
A prečo je to tak veľká múdrosť? Pretože my v podobnej situácií v ktorej sa nachádzal márnotratný syn nepovieme : Vstanem a pôjdem k otcovi, ale povieme : Bože prečo sa mi tak
nedarí, prečo si ma opustil, prečo som taký nešťastný? To všetko je tvoja vina! A začneme obviňovať Boha z toho , čo prežívame. Ale kto opustil koho? Prečo si hladný, špinavý a psychický zdeptaný? Či nie preto, že si Ty sám a dobrovoľne odišiel z jeho domu? Či nie preto, že si si sám chcel určiť, čo je pre teba dobré a čo zlé, kde je šťastie a kde nie je? Ale predsa to všetko je už dané Tvojim Otcom na nebi, ktorý Ťa stvoril na svoj obraz. Budeš šťastný jedine v Ňom a s Ním. Veď to už pochop a povedz si : Prečo mám hladovať, prečo mám byť nešťastný, prečo mám žiť v hriechu akoby s prasatami, veď mám Otca a on je Boh a keď som s Ním , mám všetko a nič mi nechýba!
A nezabudni nestačí iba povedať, ale treba aj vykročiť! Tak poď, vykročme spolu!

Slavomír Zahorjan

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.