Svätý Duch ako tvoj skutočný začiatok v živote

Svätý Duch ako tvoj skutočný začiatok v živote
(Jn 21, 15 – 25)

Predstav si, že vlastníš sieť najluxusnejších hotelov v Európe, firma prosperuje, lebo sa o ňu staráš Ty. Odrazu sa stane čosi nečakané v tvojom živote a Ty musíš odcestovať preč do Afriky na niekoľko rokov. V tejto pre Teba ťažkej chvíli si uvedomuješ jedno, a to, že musíš zveriť vedenie svojej obrovskej firmy nejakej osobe.
Koho si vyberieš? Aký to bude človek? Odpoveď je jednoduchá: Musí to byť človek, ktorému bezvýhradné dôveruješ, veď ide o miliardy, ktoré mu zveruješ do jeho rúk. Musí to byť odborník v oblasti hotelierstva a nie hocaký, ale ten najlepší. Musí to byť skvelý manažér, ekonóm, podnikateľ, človek , ktorý vie predvídať okolnosti dopredu. Skrátka človek tých najlepších kvalít!!!
Dnes sme počuli v Jánovom Evanjeliu ako Ježiš Kristus zveruje jednému mužovi svoju cirkev – tú najúžasnejšiu a najdôležitejšiu „ firmu“. Cirkev, ktorá má byť prístavom, kde všetci ľudia nájdu odpočinok, pokoj a spásu.. Čo môže byť pre nás veriacich dôležitejšie ako nájsť spásu? Môže byť azda na tomto svete čosi dôležitejšie ako Cirkev??? Určite nie!!!
A koho si vyberá Ježiš? Toho najspoľahlivejšieho človeka? Toho komu môže bezvýhradne veriť? Veď Peter povedal:“ Aj keby ťa všetci zradili, ja ťa nezradím. Som pripravený ísť s Tebou aj na smrť.“ A my všetci vieme ako to opadlo! V tomto prípade sa nedalo spoľahnúť na Petra a na jeho slová.
Vyberá si Ježiš odborníka – teológa v jemu zverenej oblasti? Vôbec nie! Veď Peter bol obyčajný rybár. Bol Peter pokorný muž? Nie nebol, ale naopak Peter bol pyšným mužom, ktorý chcel byť vo všetkom prvý. Spomeňme si na niektoré miesta v Biblii. Napríklad udalosť, kedy Ježiš kráčal po vode. Peter a nie niekto iný povedal: Ak si to Ty Pane rozkáž, aby som aj ja išiel ku Tebe, nie ostatný, ale ja. Aj keby Ťa všetci zradili, ja nie. Oni áno, ale ja nie, neexistuje! Áno, taký
bol Peter pred zradou Ježiša Krista pyšný, spoliehajúci sa iba sám na seba.
Ale v dnešnom evanjeliu stojí pred Kristom nový Peter, silný, mocný v slove aj skutkoch. Peter, ktorý keď zradil Ježiša a ich pohľady sa stretli tam na dvore, kde súdili Ježiša, pochopil, že jeho sila nie je v jeho chlapských ramenách, či dlaniach ale v spoľahnutí sa na svojho Majstra, na Jeho Slovo a na Jeho Ducha, ktorým sa už odteraz nechá viesť.
Nový Peter znovuzrodený z vody a Ducha, on ktorého už neženie pýcha, ale láska k Ježišovi je teraz, od tejto chvíle, tým najlepším a najspoľahlivejším človekom, lebo miluje Ježiša. A nielen že Ho miluje, ale Mu aj patrí celý so všetkým, čo má, so svojou biedou, slabosťou a hriechom. Nový Peter, nový vodca Kristovho stáda, vodca v láske, uzdravený zo svojej slepoty láskou ( Svätým Duchom ) ku Kristovi a vedený Ježišovým Duchom, dnes pokorne vyznáva tú obrovskú premenu, nový začiatok svojho života vo Svätom Duchu, slovami: „ Áno Pane Ty vieš všetko Ty dobre vieš, že Ťa mám rád“. A to stačí, to jediné stačí, lebo je to Jeho nový začiatok v láske a sv. Duchu. A tu vidíme, že sa vyplnili slová Božieho Syna : „ A Ty Peter až sa raz obrátiš, povzbudzuj svojich bratov“.
Drahý brat, drahá sestra nemyslíš, že je čas prestať byť starým Petrom a stať sa novým? Nemyslíš si, že je čas na nový začiatok s Duchom lásky, pokoja, milosrdenstva a každého dobra? Som si istý, že práve toto je ten najlepší čas, lebo je jediný, ktorý máš. Minulosť je už za nami a budúcnosť, ktovie?

Slavomír Zahorjan

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.