Turistický deň 2019

TURISTICKÝ DEŇ 2019

Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka

Vás srdečne pozýva dňa 1.mája 2019 na

Turistický deň s otcom arcibiskupom Jánom Babjakom SJ

Trasa:

Fintice- Kapušiansky hrad-Kapušany pri Prešove

Štart turistického pochodu: priebežne od 9.00 do 10.00 hod.  v obci Fintice (nad obcou smerom ku kameňolomu) a cieľ v obci Kapušany pri Prešove (obecný amfiteáter za miestnou školou).

 Trasa je spoločná pre všetkých mladších i starších.

V cieli  na Vás budú čakať rôzne atrakcie a možnosť občerstvenia.

Trasa meria cca 8 km s prevýšením +284/-334 m a je spoločná pre starších i pre deti. Tu chceme upozorniť na to, aby pre deti do 11 rokov bol zabezpečený dozor, a to aspoň jedna zodpovedná osoba na 15 detí. Pre staršie deti stačí jedna zodpovedná osoba približne na 20 detí. Po príchode účastníkov do cieľa bude pre nich pripravený  program.

Registrácia účastníkov: Po príchode autobusu na miesto začatia turistického pochodu do neho nastúpi animátor, ktorému sa prihlásia zodpovedné osoby za autobus. Tie budú oboznámené s potrebnými informáciami o trase (každý zodpovedný dostane mapu trasy, potrebné kontakty, ako aj ďalšie informácie) a taktiež animátorovi odovzdajú: prezenčné listiny, peniaze za skupinu a údaje o sebe - meno a priezvisko a číslo mobilného telefónu. Animátor bude pri registrácii vyberať aj štartovné /účastnícky poplatok/, ktorý bude len symbolický: 0,50 EUR/osoba. S organizovaním takejto akcie sú spojené aj nemalé náklady / atrakcie, atď./

Chceme Vás poprosiť, aby ste ešte pred príchodom na miesto začatia pochodu vyplnili prezenčnú listinu (iba jednu a to za ZKSM) a aby sa skupiny nezdržiavali ich vypĺňaním pri registrácii. Chceme Vás tiež poprosiť, aby ste pri nástupe deti do autobusu vo vašej farnosti skontrolovali, či majú potrebné oblečenie, obuv, pršiplášte v prípade nepriaznivého počasia, jedlo a vodu. Občerstvenie sa bude dať iba zakúpiť, a to až v cieli turistického pochodu, čiže v areáli obecného amfiteátra.

Pripomíname účastníkom, ktorí sa rozhodnú ísť autom, aby nezabudli, že začiatok a koniec trasy nie je v rovnakom bode, a teda je nutné myslieť na preparkovanie auta.

Počty autobusov za protobresbyteriát prosím otcovia dekani oznámiť najneskôr do 30.04.2019 mailom na: skolacentrum@centrum.sk alebo telefonicky na tel. číslach  057/44 902 90, 44 907 61 

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.