PROGRAM CENTRA PRE MLÁDEŽ NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 

 

Plán víkendových a prázdninových aktivít CVČ v Juskovej Voli na šk. rok 2020/2021

Príchod, registrácia pri víkendových akciách je do 19:15 hod. Víkend trvá do nedele obeda cca 12:00 hod.

POZOR!!!  autobus z J. Voli v nedeľu už chodí podľa cp.sk  o 13:06 hod. z hornej zastávky do Vranova nad Topľou. Príchod do VT je o 13:25 hod.

 

Cena víkendu: pre člena CVČ je 17€

 pre nečlena CVČ /do 19 rokov/  22€

   pre   ostatných    27

Možnosť súrodeneckej zľavy. Každý ďalší súrodenec do 19 rokov má zľavu 5€ z ceny pobytu(okrem Letných stretnutí mládeže)

 Platí sa na mieste, pri registrácii

 V piatok večera nie je! Strava je zabezpečená od soboty rána- do nedele obeda

           Treba si priniesť svoje osobné veci, PREZUVKY, písacie potreby, možno aj Sv. Písmo/ nie je podmienka/ 

 Prihlásiť sa môžeš na e-mailovej adrese skolacentrum@centrum.sk   

 Alebo na tel. č.: 057/44 902 90,   44 907 61,   0904 738 191     

Pri prihlasovaní prosím udávajte svoju farnosť a vek 

2020

September

 11. - 13.      AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

Október

16. - 18.      Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu  Snina, Medzilaborce (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov)    ZRUŠENÉ

23. - 25 .       AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka 


November

06. - 08.      AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

13. - 15.      Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu  Prešov, Sabinov (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov)    

27. - 29.                 Zbav nás zlého- boj  (o. Jozef Maretta) Nechceme robiť reklamu Zlemu , ale objaviť jeho taktiku boja . Poukazať na najčastejšie ponuky kuchyne Zleho . Nazrieť na jeho päťstupnovu prevodovku motora ,ktory nas ma zapriahnuť na jazdu večnej smrti. A ponuknuť vitazstvo Ježiša Krista z Jeho zachranou a sprevadzanim na ceste večnej radosti a pokoja.  . Zámerom kurzu je ukázať spôsob, ako odhaľovať praktiky Zlého a eliminovať jeho útoky (veková kategória účastníkov je od 14 do 30 rokov).

 

December

04.- 06.      AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

11. - 13.     Kurz FILIP.  Je tvoj kresťanský život skôr len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské základy a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď a pokojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov! /Mgr. Peter Lipták & tím/ (veková kategória účastníkov je 14 rokov a vyššie). 

 

18. - 20.         AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka (Vianočná)

       ZRUŠENÉ  

2021

Január

02. - 05.         ZIMNÝ DETSKÝ TÁBOR  -  pobytový tábor pre deti od 11 do 14 rokov.

 

09. - 11.        Ples dobrovoľníkov

 

15. - 17.         AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

 

22. - 24.      Kurz FILIP.  Je tvoj kresťanský život skôr len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské základy a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď a pokojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov! /Mgr. Peter Lipták & tím/ (veková kategória účastníkov je 14 rokov a vyššie). 

Február

19. - 21.     AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka 

 

22. - 26.    JARNÝ DETSKÝ TÁBOR  - päťdňový  pobytový tábor pre deti od 9 do 12 rokov

 

26. - 28.     Život v Kristovi  Už si sa rozhodol kráčať za Ježišom a byť Jeho učeníkom a chceš vedieť viac o krokoch potrebných na tejto ceste? Príď, budeme sa zaoberať témami ako je modlitba, ako a prečo čítať Božie Slovo, ako byť vedený Svätým Duchom... Zvlášť odporúčame tým, čo absolvovali kurz FILIP ako následnú formáciu.  /Mgr. Peter Lipták & tím/ (veková kategória účastníkov je 14 rokov a vyššie).

  

Marec      

12. - 14.       AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka

 

19. - 21.       Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu  Humenné, Stará Ľubovňa, S.ľubovňa - Orlov  (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov)

 

26. - 28.         Kvetný víkend  a stretnutie s o. arcibiskupom

 

Apríl

 

09. - 11.       AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka    

 

16. -18.    Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu  Hanušovce, Vranov nad Topľou, Vranov n. T. - Čemerné  (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).

 

23. - 25.     Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu   Bardejov, Hrabské (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).

 

 

Máj

01.                  Turistický deň

         

07. - 09.          AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľník    

14. - 16.          EVANJELIZÁCIA V BOŽEJ MOCI - Ak túžiš, aby ľudia mohli spoznať Ježiša, ak ti leží na srdci spása ľudí a chcel by si sa dozvedieť viac o tom ako Ježiša ohlásiť, ako hovoriť ďalším, čo urobil v tvojom živote, príď. Keďže evanjelizácia nie je len odovzdávanie informácií, ale ako Božie Slovo hovorí v Rim 1,16 "evanjelium je Božou mocou na spásu" budeme sa modliť, aby ťa Duch Svätý vystrojil svojou mocou do tejto  služby./Peter Lipták & o. Slavomír Palfi/   

 

21.-23.           Víkend v Bárke na tému ... – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Giraltovce, Stropkov, Svidník   (veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov).  

 

28.- 30.      AŠAD  - archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka 

 

Jún

 

04. - 06.        Víťazstvo v Kristovi  - Ježiš svojím učeníkom povedal: "Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet" (Jn 16,33). Áno, skutočne život je plný výziev, bojov a niekedy aj súžení, ale vďaka Kristovi môžeme v tomto všetkom obstáť a dokonca víťaziť ako povedal apoštol Pavol: "Vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva víťazstvo v Kristovi" (2Kor 2,14). Ak chceš začať žit takýto víťazný život, príď. /Mgr. Peter Lipták & špeciálny hosť/   

 

11. – 13.         Mobilizačný víkend: Príprava dobrovoľníkov na Letné stretnutia J. Voľa 2021 – pracovné - formačné - duchovné sústredenie animátorov a zodpovedných za jednotlivé turnusy Letných stretnutí mládeže Juskova Voľa 2021

 

25.  - 26.    BÁRKAFEST  2020   gospelový festival 

Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2021

 

1. turnus: 11.07. –16.07. 2021   (15 a viac roční)           

2. turnus: 18.07. – 23.07. 2021   (09 -11 r)                                                                                          
3. turnus: 25.07. – 30.08. 2021   (12 - 14 r )

4. turnus: 01.08. – 06.08. 2021   (09 - 11 r)
5. turnus: 08.08. – 13.08. 2021   (12 - 14 r)           

6. turnus: 15.08. – 20.08. 2021   (12 - 14r )
7. turnus: 22.08. – 27.08. 2021   (15 a viac roční)   

 

28.8. 2021     Zabárkaveselica pre animátorov slúžiacich počas leta 2021

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.