Na palube Bárky pre deti a mládež z dekanátov: Humenné, Stará Ľubovňa, S.ľubovňa - Orlov, Giraltovce REGISTRÁCIA

Drahé Božie dieťa pozývame Teba a Tvojich kamarátov, bratov a sestry  na víkendovku

s názvom „Na palube Bárky s animátormi a kňazmi“ v GMC Bárka Juskova Voľa.

Víkendovka je určená pre deti a mládež od 9 rokov.

Téma tohtoročných víkendových stretnutí bude: 

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane  podľa tvojho slova.“ (Lk 1,38)

 

Víkend 24.- 26.05.2019 je čas pre protopresbyteráty: Humenné, Stará Ľubovňa, S.ľubovňa - Orlov, Giraltovce

Ceny  za víkendový pobyt sú nasledovné:

·       pre člena CVČ  12 EUR

·       pre nečlena CVČ 17 EUR  

·       pre VŠ, pracujúcich 24,70 EUR

        Stravovanie sa začína v sobotu raňajkami a končí sa v nedeľu obedom.

Registrácia do 19.00. Program začína svätou liturgiou o 19.30 . 

 ONLINE PRIHLASOVACÍ FORMULÁR 

Tešíme sa na Vás! 

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.